Referencie Priemyselné komíny

19.08.2020 BUKOCEL, a.s. - Doplnenie vypúzdrenia komína +117,5 m z austenitickej ocele - II. etapa v zóne od +90,0 m do +60,0 m

Dňa 18.08.2020 sme úspešne ukončili a odovzdali dielo "Doplnenie vypúzdrenia komína +117,5 m z austenitickej ocele - II. etapa v zóne od +90,0 m do +60,0 m".

07.11.2019 Tepláreň Košice, a.s., Košice - Stavebná oprava komína TEKO II +100,0/3,2 m.

Dňa 07.11.2019 naša spoločnosť úspešne ukončila a odovzdala realizované dielo "Stavebná oprava komína TEKO II".

04.10.2019 MONDI SCP, a.s., Ružomberok - oprava železobetónového monolitického komína +204,0 m

Dňom 4.10.2019 bolo úspešne ukončené a odovzdané dielo "Oprava komína +204,0 m - 2.etapa".

02.10.2019 SLOVNAFT, a.s., Bratislava - GR železobetónového, dvojprieduchového komína +100,0/2x 3,8 m.

Dňa 02.10.2019 bolo úspešné ukončené a odovzdané realizované dielo "GR komína 100 m". 

30.09.2019 KOMTERM Slovensko, a,s, - Oprava +105,0/2,0 m Z-tvárnicového komína v Nižnej.

Dňa 27.9.2019 sme úspešne ukončili a odovzdali opravu Z-tvárnicového komína +105,0/2,0 m v spoločnosti Komterm Slovensko, a.s., Nižná.

28.08.2019 STEFE Banská Bystrica, a.s. - Prekrytie otvorov pochôdznými roštami na plošinách oceľových komínov 2x46,5 m plynovej kotolne Teplárne Radvaň.

Dňom 28.08.2019 bol úspešne odovzdané dielo "Prekrytie otvorov pochôdznými roštami na plošinách oceľových komínov 2x46,5 m plynovej kotolne Teplárne Radvaň.".

26.08.2019 MARTINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, A.S., MARTIN - údržba oceľového vypúzdrenia železobetónového komína +166,0/3,5 m.

Dňa 26.08.2019 bola úspešne ukončená zákazka "Údržba oceľového vypúzdrenia  železobetónového komína +166,0/3,5 m" pre spoločnosť Martinská teplárenská, a.s., Martin. 

26.08.2019 Martinská teplárenská, a.s., Martin - dodávka a montáž prechodového kusu a zaúsťovacieho rámu na železobetónovom komíne +166,0/3,5 m.

Dňa 26.08.2019 bola úspešne ukončená zákazka "Dodávka a montáž prechodového kusu a zaúsťovacieho rámu na železobetónovom komíne +166,0/3,5 m" pre spoločnosť Martinská teplárenská, a.s., Martin. 

23.08.2019 Zvolenská teplárenská, a.s., Zvolen - oprava železobetónového monolitického čiastočne trojzložkového komína +180,0/4,85 m.

Dňom 23.08.2019 sme ukončili práce na "Oprave železobetónového monolitického čiastočne trojzložkového komína +180,0/4,85 m".

15.08.2019 ŽOS Vrútky, a.s. - Oprava železobetónového monolitického trojzložkového komína +110,0/2,8 m.

Dňa 14.8.2019 sme úspešne ukončili a odovzdali realizované dielo "Oprava železobetónového monolitického trojzložkového komína +110,0/2,8 m".