Referencie Priemyselné komíny

02.10.2019 SLOVNAFT, a.s., Bratislava - GR železobetónového, dvojprieduchového komína +100,0/2x 3,8 m.

Dňa 02.10.2019 bolo úspešné ukončené a odovzdané realizované dielo "GR komína 100 m". 

30.09.2019 KOMTERM Slovensko, a,s, - Oprava +105,0/2,0 m Z-tvárnicového komína v Nižnej.

Dňa 27.9.2019 sme úspešne ukončili a odovzdali opravu Z-tvárnicového komína +105,0/2,0 m v spoločnosti Komterm Slovensko, a.s., Nižná.

28.08.2019 STEFE Banská Bystrica, a.s. - Prekrytie otvorov pochôdznými roštami na plošinách oceľových komínov 2x46,5 m plynovej kotolne Teplárne Radvaň.

Dňom 28.08.2019 bol úspešne odovzdané dielo "Prekrytie otvorov pochôdznými roštami na plošinách oceľových komínov 2x46,5 m plynovej kotolne Teplárne Radvaň.".

26.08.2019 MARTINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, A.S., MARTIN - údržba oceľového vypúzdrenia železobetónového komína +166,0/3,5 m.

Dňa 26.08.2019 bola úspešne ukončená zákazka "Údržba oceľového vypúzdrenia  železobetónového komína +166,0/3,5 m" pre spoločnosť Martinská teplárenská, a.s., Martin. 

26.08.2019 Martinská teplárenská, a.s., Martin - dodávka a montáž prechodového kusu a zaúsťovacieho rámu na železobetónovom komíne +166,0/3,5 m.

Dňa 26.08.2019 bola úspešne ukončená zákazka "Dodávka a montáž prechodového kusu a zaúsťovacieho rámu na železobetónovom komíne +166,0/3,5 m" pre spoločnosť Martinská teplárenská, a.s., Martin. 

23.08.2019 Zvolenská teplárenská, a.s., Zvolen - oprava železobetónového monolitického čiastočne trojzložkového komína +180,0/4,85 m.

Dňom 23.08.2019 sme ukončili práce na "Oprave železobetónového monolitického čiastočne trojzložkového komína +180,0/4,85 m".

15.08.2019 ŽOS Vrútky, a.s. - Oprava železobetónového monolitického trojzložkového komína +110,0/2,8 m.

Dňa 14.8.2019 sme úspešne ukončili a odovzdali realizované dielo "Oprava železobetónového monolitického trojzložkového komína +110,0/2,8 m".

06.08.2019 SLOVNAFT, a.s., Bratislava - Generálne revízie Slovnaft 2019

V týchto dňoch vrcholí akcia "Generálne revízie Slovnaft 2019", ktorej sa zúčastnila aj naša spoločnosť ako jeden z mnohých dodávateľov.

25.03.2019 VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. - Oprava železobetónového monolitického komína F72 +56 m

Dňa 25.03.2019 bolo dokončené a odovzdané dielo -  "Oprava komína F72" (železobetónový monolitický komín +56 m), v spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.,  v dohodnutom termíne a k spokojnosti objednávateľa. 

20.12.2018 KNAUF INSULATION S.R.O., NOVÁ BAŇA - KOMPLEXNÁ OPRAVA POVRCHU ŽELEZOBETÓNOVÉHO KOMÍNA +130 M

Dňa 18.12.2018 sme v dohodnutom termíne úspešne odovzdali dielo "Komplexná oprava povrchu železobetónového komína +130 m", v spoločnosti KNAUF Insulation s.r.o., Nová Baňa.