Referencie Priemyselné komíny

20.12.2011 Slovenské elektrárne, a.s., závod ENO - Oprava komínov 300m, 150m a síl popola

Po troch mesiacoch intenzívneho pracovného nasadenia štyroch pracovných skupín sme ukončili opravu havarijných závad...

30.09.2011 Volskwagen, a.s., Bratislava - Náter +150m a +83m komína

V mesiaci október sme realizovali kompletný náter 150 m komína energetiky a 83 m komína lakovne v Bratislavskom Volkswagene.

30.09.2011 BAT, a.s., Bratislava - Oprava komína K6 teplárne Východ

V jeseni 2011 sme realizovali rozsiahlu opravu poškodených nosných častí vnútra komína K6 +70m v Bratislavskej...

07.09.2011 Slovenské elektrárne, a.s., závod ENO - Oprava spalinovodu HTA

Počas odstávky bloku odsírenia bola zahájená oprava spalinovodu neodsírených spalín jedného z najväčších dymovodov na Slovensku...

05.09.2011 KOSIT a.s., Košice - Oprava železobetónového Z-tvárnicového komína spaľovne

V spaľovni KOSIT, a.s., Košice sme na prelome augusta a septembra 2011 zosanovali oba komínové ochozové lávky...

30.08.2011 Kovohuty, a.s., Krompachy - Ooprava železobetónového monolitického komína

V roku 2011 sme sa do podniku KOVOHUTY, a.s. po izolácii hornej časti vložky komína +201/2,75 m z medzipriestoru...

27.07.2011 Duslo, a.s., Šaľa - Začiatok rekonštrukcie +240m komína teplárne

27.7.2011 bolo zahájená kompletná rekonštrukcia komína + 240 m v teplárni závodu Duslo a.s. Šaľa. Rekonštrukcia zahŕňala lokálnu...

22.10.2010 Mondi SCP, a.s., Ružomberok - Odstránenie havariíjnych závad komína +120 m

Potrebnú opravu všetkých prvkov komína nie je možné realizovať v priebehu jedného roka. Skladba opráv je podľa jednotlivých krokov rozdelená na etapy.

12.08.2010 AOS Liptovský Mikuláš - Oprava 4-prieduchového komína 55 m

V priebehu mesiaca august bola realizovaná oprava 4- prieduchového železobetónového monolitického komína.

15.06.2010 Žilinská teplárenská, a.s. - Oprava komína 192m II. Etapa.

V týchto dňoch sme začínali s II. etapou modernizácie komína 192m pre Žilinskú teplárenskú a.s.