Referencie Silá a železobetonové stavby

14.12.2021 DANUCEM SLOVENSKO A.S., ROHOŽNÍK - KOMPLETNÁ SANÁCIA CEMENTOVÉHO SILA Č.1 na PC1 V ZÁVODE ROHOŽNÍK

Dňa 29.10.2021 bola úspešne odovzdaná kompletná sanácia cementového sila č.1 na PC1, v spoločnosti DANUCEM, a.s., závod Rohožník.

14.12.2021 CRH (SLOVENSKO), A.S., ROHOŽNÍK - KOMPLETNÁ SANÁCIA CEMENTOVÉHO SILA Č.8 na PC2 V ZÁVODE ROHOŽNÍK

Dňa 30.07.2021 bola úspešne odovzdaná kompletná sanácia cementového sila č.8 na PC2, v spoločnosti CRH (Slovensko), a.s., závod Rohožník.

29.12.2020 CRH (SLOVENSKO), A.S., závod Turňa nad Bodvou - Technická diagnostika homogenizačných síl.

Dňa 29.12.2020 bolo dokončené a odovzdané dielo "Technická diagnostika homogenizačných síl". Dokončenie a odovzdanie prebehlo v dohodnutom termíne a rozsahu.

02.07.2020 CRH (SLOVENSKO), A.S., závod Turňa nad Bodvou - KOMPLETNÁ SANÁCIA CEMENTOVÉHO SILA Č.1.

Dňa 01.07.2020 bola úspešne odovzdaná kompletná sanácia cementového sila č.1, v spoločnosti CRH (Slovensko), a.s., závod Turňa nad Bodvou.

07.01.2020 CRH (SLOVENSKO), A.S., ROHOŽNÍK - KOMPLETNÁ SANÁCIA CEMENTOVÉHO SILA Č.6 V ZÁVODE ROHOŽNÍK

Dňa 07.01.2020 bola úspešne odovzdaná kompletná sanácia cementového sila č.6, v spoločnosti CRH (Slovensko), a.s., závod Rohožník.

07.01.2020 CRH (SLOVENSKO), A.S., ROHOŽNÍK - KOMPLETNÁ SANÁCIA CEMENTOVÉHO SILA Č.4 V ZÁVODE ROHOŽNÍK

Dňa 07.01.2020 bola úspešne odovzdaná kompletná sanácia cementového sila č.4, v spoločnosti CRH (Slovensko), a.s., závod Rohožník.

30.08.2019 OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu, Bratislava - Oprava oplechovania fasády budovy.

Dňa 30.08.2019 sme ukončili a odovzdali realizovanú zákazku "Oprava oplechovania fasády budovy proti zatekaniu do chodby kabíny žeriavnika K1", v rozsahu, kvalite a dohodnutom termíne k spokojnosti zákazníka.

14.05.2019 CRH (SLOVENSKO), A.S., ZÁVOD TURŇA NAD BODVOU – SANÁCIA CEMENTOVÉHO SILA Č.2

Dňa 14.05.2019 bola úspešne ukončená sanácia  železobetónového cementového sila č.2, v spoločnosti CRH (Slovensko), a.s., závod Turňa nad Bodvou.

30.04.2019 CRH (SLOVENSKO), A.S., ROHOŽNÍK - KOMPLETNÁ SANÁCIA CEMENTOVÉHO SILA Č.5 V ZÁVODE ROHOŽNÍK

Dňa 30.4.2019 bola úspešne ukončená kompletná sanácia cementového sila č.5, v spoločnosti CRH (Slovensko), a.s., závod Rohožník.

10.10.2018 OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu, Bratislava - Zásobník škvary

Dňom 10.10.2018 sme úspešne a v predstihu oproti  pôvodnému plánu  ukončili realizáciu technických opatrení na odstránení havarijného stavu a zvýšení životnosti konštrukcie zásobníka škvary, v areáli spoločnosti OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu, Bratislava.