ACHP LEVICE A.S., DIAGNOSTIKA STAVU SIL č.1 a č.2 v prevádzke ŽELIEZOVCE

Dňa 22.6.2022 boli odovzdané práce " Diagnostika poškodení stien síl č.1 a č.2 v Želiezovciach a návrh technologického postupu opráv vrátane návrhu materiálov a odhadovaných nákladov"
Rozsah:
- štúdium dokumentácie, miestne šetrenie
- akustické trasovanie a farebné označenie poškodení
- jadrové vrty pre odber vzoriek betónu, vyhodnotenie
- foto a video dokumentovanie
- spracovanie, posúdenie statikom
- vypracovanie máp porús a záverečných správ spolu s návrhom opatrení, rozpočtom, technologickým postupom opráv, výber a návrh materiálov pre opravu.

Galéria