CRH (Slovensko), a.s., Rohožník - Kompletná sanácia cementového sila č.1 v objekte 27.01 závodu Rohožník

Dňa 21.10.2016 bola úspešne ukončená kompletná sanácia cementového sila č.1, v spoločnosti CRH (Slovensko), a.s., závod Rohožník.

V rámci sanácie boli realizované nasledovné činnosti:
  • Odstránenie častí poškodeného a degradovaného betónu na vonkajšom povrchu sila;
  • Vysokotlakové čistenie vonkajšieho povrchu sila vodným lúčom;
  • Oprava poškodenej a odhalenej výstuže;
  • Uzavretie trhlín;
  • Reprofilácia betónu vonkajšieho povrchu sila;
  • Injektáž pracovných škár sila;
  • Egalizácia vonkajšieho povrchu sila;
  • Celoplošná aplikácia inhibítora korózie;
  • Náter vonkajšieho povrchu sila.

Galéria