CRH (SLOVENSKO), A.S., ZÁVOD TURŇA NAD BODVOU – SANÁCIA CEMENTOVÉHO SILA Č.2

Dňa 14.05.2019 bola úspešne ukončená sanácia  železobetónového cementového sila č.2, v spoločnosti CRH (Slovensko), a.s., závod Turňa nad Bodvou.

Sanácia zahŕňala nasledujúce činnosti:
  • Odstránenie častí poškodeného a degradovaného betónu na vonkajšom povrchu sila;
  • Vysokotlakové čistenie vonkajšieho povrchu sila vodným lúčom;
  • Oprava poškodenej a odhalenej výstuže;
  • Uzavretie trhlín;
  • Reprofilácia betónu vonkajšieho povrchu sila;
  • Injektáž pracovných škár sila;
  • Egalizácia vonkajšieho povrchu sila;
  • Celoplošná aplikácia inhibítora korózie;
  • Náter vonkajšieho povrchu sila.

Galéria