CRH (SLOVENSKO), A.S., závod Turňa nad Bodvou - KOMPLETNÁ SANÁCIA CEMENTOVÉHO SILA Č.1.

Dňa 01.07.2020 bola úspešne odovzdaná kompletná sanácia cementového sila č.1, v spoločnosti CRH (Slovensko), a.s., závod Turňa nad Bodvou.

V rámci sanácie boli realizované nasledovné činnosti:
  • Odstránenie častí poškodeného a degradovaného betónu na vonkajšom povrchu sila;
  • Vysokotlakové čistenie vonkajšieho povrchu sila vodným lúčom;
  • Oprava poškodenej a odhalenej výstuže;
  • Uzavretie trhlín;
  • Reprofilácia betónu vonkajšieho povrchu sila;
  • Injektáž pracovných škár sila;
  • Egalizácia vonkajšieho povrchu sila;
  • Celoplošná aplikácia inhibítora korózie;
  • Náter vonkajšieho povrchu sila.

Galéria