DANUCEM SLOVENSKO A.S., ROHOŽNÍK - KOMPLETNÁ SANÁCIA CEMENTOVÉHO SILA Č.1 na PC1 V ZÁVODE ROHOŽNÍK

Dňa 29.10.2021 bola úspešne odovzdaná kompletná sanácia cementového sila č.1 na PC1, v spoločnosti Danucem Slovensko a.s., závod Rohožník.

V rámci sanácie boli realizované nasledovné činnosti:
  • Odstránenie častí poškodeného a degradovaného betónu na vonkajšom povrchu sila;
  • Vysokotlakové čistenie vonkajšieho povrchu sila vodným lúčom;
  • Oprava poškodenej a odhalenej výstuže;
  • Uzavretie trhlín;
  • Reprofilácia betónu vonkajšieho povrchu sila;
  • Injektáž pracovných škár sila;
  • Egalizácia vonkajšieho povrchu sila;
  • Celoplošná aplikácia inhibítora korózie;
  • Náter vonkajšieho povrchu sila.

Galéria