Holcim Slovensko, a.s., Rohožník - Rekonštrukcia cementového sila

V priebehu mesiacov október/november 2014 prebehla kompletná rekonštrukcia produktového sila vysokého 55m. 
Rozsah činností realizovaných na sile:
 
  • Mechanické očistenie poškodených častí
  • Vysokotlakové čistenie vonkajšieho povrchu sila vodným lúčom (1200 Bar)
  • Oprava, doplnenie a pasivácia poškodenej výstuže
  • Uzatvorenie trhlín
  • Reprofilácia betónu vonkajšieho povrchu sila
  • Egalizácia vonkajšieho povrchu sila celoplošnou stierkou
  • Ochranný náter vonkajšieho povrchu sila

V rámci opravy bol vykonaný komplexný skúšobný plán zahŕňajúci pravidelné odbery a vyhodnocovanie pevností sanačných materiálov, kontroly pevnosti podkladových betónov, kontroly čistenia výstuže a dopĺňania profilov zváracím technológom, kontrola zabudovania materiálov aplikačnými technikmi, fyzické preberanie jednotlivých pracovných krokov investorom, odtrhové skúšky prídržnosti sanačných a náterových systémov a mnohé ďalšie.

Galéria