OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu, Bratislava - Zásobník škvary

Dňom 10.10.2018 sme úspešne a v predstihu oproti  pôvodnému plánu  ukončili realizáciu technických opatrení na odstránení havarijného stavu a zvýšení životnosti konštrukcie zásobníka škvary, v areáli spoločnosti OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu, Bratislava. Technické opatrenia zahŕňali nasledujúce činnosti:
  • Sanácia plošných poškodení a obnaženej, skorodovanej výstuže.
  • Oprava trhlín v stenách zásobníka.
  • Osadenie oceľových nosníkov.
  • Osadenie oceľových plechov.
  • Zabetónovanie priestoru medzi pôvodnou konštrukciou zásobníka a oceľovými plechmi.

Galéria