Tate & Lyle Boleraz, s.r.o. - Oprava vodojemu +37,0 m

Dňa 30.03.2017 sme úspešne ukončili opravu vodojemu +37,0 m,, v spoločnosti Tate & Lyle Boleraz, s.r.o..

V rámci opravy boli realizované nasledovné činnosti:
  • Sanácia trhlín drieku;
  • Odstránenie uvoľnených častí betónu a sanácia plošných defektov železobetónového drieku vodojemu;
  • Náter drieku vodojemu;
  • Nový železobetónový veniec lemujúci vstupný dverný otvor;
  • Nové opláštenie nádrže vodojemu;
  • Obnova protikoróznej ochrany oceľových konštrukcií - exteriér a interiér;
  • Nový železobetónový fabión na vstupné dvere.

Galéria