Referencie Silá a železobetonové stavby

10.10.2018 OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu, Bratislava - Zásobník škvary

Dňom 10.10.2018 sme úspešne a v predstihu oproti  pôvodnému plánu  ukončili realizáciu technických opatrení na odstránení havarijného stavu a zvýšení životnosti konštrukcie zásobníka škvary, v areáli spoločnosti OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu, Bratislava.

16.04.2018 CRH (SLOVENSKO), A.S., ROHOŽNÍK - KOMPLETNÁ SANÁCIA CEMENTOVÉHO SILA Č.3 V OBJEKTE 27.01 ZÁVODU ROHOŽNÍK

Dňa 16.4.2018 bola úspešne ukončená kompletná sanácia cementového sila č.3, v spoločnosti CRH (Slovensko), a.s., závod Rohožník.

06.10.2017 CRH (SLOVENSKO), a.s., závod Turňa nad Bodvou – Sanácia cementového sila č.7

Dňa 6.10.2017 bola úspešne ukončená sanácia železobetónového cementového sila č.7, v spoločnosti CRH (Slovensko), a.s., závod Turňa nad Bodvou.

30.03.2017 Tate & Lyle Boleraz, s.r.o. - Oprava vodojemu +37,0 m

Dňa 30.03.2017 sme úspešne ukončili opravu vodojemu +37,0 m,, v spoločnosti Tate & Lyle Boleraz, s.r.o..

21.10.2016 CRH (Slovensko), a.s., Rohožník - Kompletná sanácia cementového sila č.1 v objekte 27.01 závodu Rohožník

Dňa 21.10.2016 bola úspešne ukončená kompletná sanácia cementového sila č.1, v spoločnosti CRH (Slovensko), a.s., závod Rohožník.

28.11.2014 Holcim Slovensko, a.s., Rohožník - Rekonštrukcia cementového sila

V priebehu mesiacov október/november 2014 prebehla kompletná rekonštrukcia produktového sila vysokého 55m.

27.09.2012 Duslo, a.s., Šaľa - kompletná sanácia granulačnej veže močoviny

V polovici septembra 2012 bola ukončená kompletná sanácia granulačného sila močoviny...

22.10.2010 Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom - Oprava ochodzu železobetónového komína VVA

Na komíne +105 m bola v októbri 2010 prevedená kompletná sanácia železobetónových ochodzou. Uvoľnené časti boli odstránené, výstuž pasivovaná a následne prebehla sanácia poškodených miest.

01.03.2010 Slovenské elektrárne, a.s., závod EMO - Oprava 2ks CHV typu Itterson 125m v EMO 3,4

V zmysle uzavretého kontraktu so spoločnosťou Chladiace veže Bohunice, sme vykonávali v roku 2010 dielčie dodávky sanačných prác a strojných zariadení pri sanácií 2 ks chladiacich veží ITT 125m pre dostavbu 3,4 bloku EMO.