Referencie Silá a železobetonové stavby

28.11.2014 Holcim Slovensko, a.s., Rohožník - Rekonštrukcia cementového sila

V priebehu mesiacov október/november 2014 prebehla kompletná rekonštrukcia produktového sila vysokého 55m.

27.09.2012 Duslo, a.s., Šaľa - kompletná sanácia granulačnej veže močoviny

V polovici septembra 2012 bola ukončená kompletná sanácia granulačného sila močoviny...

22.10.2010 Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom - Oprava ochodzu železobetónového komína VVA

Na komíne +105 m bola v októbri 2010 prevedená kompletná sanácia železobetónových ochodzou. Uvoľnené časti boli odstránené, výstuž pasivovaná a následne prebehla sanácia poškodených miest.

01.03.2010 Slovenské elektrárne, a.s., závod EMO - Oprava 2ks CHV typu Itterson 125m v EMO 3,4

V zmysle uzavretého kontraktu so spoločnosťou Chladiace veže Bohunice, sme vykonávali v roku 2010 dielčie dodávky sanačných prác a strojných zariadení pri sanácií 2 ks chladiacich veží ITT 125m pre dostavbu 3,4 bloku EMO.