Diagnostika

Železobetónové a oceľové silá vrátane ostatných výškových železobetónových stavieb vykazujú pomerne zásadné konštrukčné a realizačné nedostatky, ktoré majú v niektorých prípadoch fatálne dôsledky. Včasnou a komplexnou diagnostikou Vám pomáhame predchádzať týmto haváriám. Diagnostika obsahuje celkové 3D geodetické zameranie stavby, sondážne práce a určenie kvality betónu, ultrazvukové merania hrúbok oceľových plášťov, statické posúdenie na zaťaženie, kvantifikáciu a zakreslenie porúch do rozvinutého plášťa a návrh opatrení na sanáciu a statické zosilnenie konštrukcie. Výsledkom diagnostických činností je odborne spracovaný posudok, ktorý vytvára predpoklady pre úspešnú opravu, alebo zásadnú rekonštrukciu stavby.
 
50%  prierezu voči projektovaným hodnotám MAJÚ NIEKTORÉ ARMOVANIA SÍL.

Galéria