Opravy

Vynikajúce ľudské, strojné a technologické zázemie, vrátane dlhoročných skúseností v oblasti sanácií železobetónu a opráv oceľových konštrukcií na vysokých objektoch, nám dáva všetky predpoklady na úspešné zvládnutie aj tých najnáročnejších opráv a rekonštrukcií železobetónových a oceľových síl a iných  špeciálnych objektov, ako sú napríklad chladiace veže.   Naše referencie sú v tejto oblasti mimoriadne pozitívne a dokazujú zvládnutie náročných technologických postupov a požiadaviek  zákazníkov, či už z oblasti atómových elektrární, výroby cementu, chemického priemyslu, alebo poľnohospodárstva.

Pri sanáciách používame ucelené sanačné systémy renomovaných svetových dodávateľov stavebných hmôt.
 
25 000 metrov štvorcových je plocha plášťa jednej chladiacej veže typu ITT 125

Galéria