Referencie Silá a železobetonové stavby

02.07.2020 CRH (SLOVENSKO), A.S., závod Turňa nad Bodvou - KOMPLETNÁ SANÁCIA CEMENTOVÉHO SILA Č.1.

Dňa 01.07.2020 bola úspešne odovzdaná kompletná sanácia cementového sila č.1, v spoločnosti CRH (Slovensko), a.s., závod Turňa nad Bodvou.

07.01.2020 CRH (SLOVENSKO), A.S., ROHOŽNÍK - KOMPLETNÁ SANÁCIA CEMENTOVÉHO SILA Č.6 V ZÁVODE ROHOŽNÍK

Dňa 07.01.2020 bola úspešne odovzdaná kompletná sanácia cementového sila č.6, v spoločnosti CRH (Slovensko), a.s., závod Rohožník.

07.01.2020 CRH (SLOVENSKO), A.S., ROHOŽNÍK - KOMPLETNÁ SANÁCIA CEMENTOVÉHO SILA Č.4 V ZÁVODE ROHOŽNÍK

Dňa 07.01.2020 bola úspešne odovzdaná kompletná sanácia cementového sila č.4, v spoločnosti CRH (Slovensko), a.s., závod Rohožník.

30.08.2019 OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu, Bratislava - Oprava oplechovania fasády budovy.

Dňa 30.08.2019 sme ukončili a odovzdali realizovanú zákazku "Oprava oplechovania fasády budovy proti zatekaniu do chodby kabíny žeriavnika K1", v rozsahu, kvalite a dohodnutom termíne k spokojnosti zákazníka.

14.05.2019 CRH (SLOVENSKO), A.S., ZÁVOD TURŇA NAD BODVOU – SANÁCIA CEMENTOVÉHO SILA Č.2

Dňa 14.05.2019 bola úspešne ukončená sanácia  železobetónového cementového sila č.2, v spoločnosti CRH (Slovensko), a.s., závod Turňa nad Bodvou.

30.04.2019 CRH (SLOVENSKO), A.S., ROHOŽNÍK - KOMPLETNÁ SANÁCIA CEMENTOVÉHO SILA Č.5 V ZÁVODE ROHOŽNÍK

Dňa 30.4.2019 bola úspešne ukončená kompletná sanácia cementového sila č.5, v spoločnosti CRH (Slovensko), a.s., závod Rohožník.

10.10.2018 OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu, Bratislava - Zásobník škvary

Dňom 10.10.2018 sme úspešne a v predstihu oproti  pôvodnému plánu  ukončili realizáciu technických opatrení na odstránení havarijného stavu a zvýšení životnosti konštrukcie zásobníka škvary, v areáli spoločnosti OLO, a.s., závod Spaľovňa odpadu, Bratislava.

16.04.2018 CRH (SLOVENSKO), A.S., ROHOŽNÍK - KOMPLETNÁ SANÁCIA CEMENTOVÉHO SILA Č.3 V OBJEKTE 27.01 ZÁVODU ROHOŽNÍK

Dňa 16.4.2018 bola úspešne ukončená kompletná sanácia cementového sila č.3, v spoločnosti CRH (Slovensko), a.s., závod Rohožník.

06.10.2017 CRH (SLOVENSKO), a.s., závod Turňa nad Bodvou – Sanácia cementového sila č.7

Dňa 6.10.2017 bola úspešne ukončená sanácia železobetónového cementového sila č.7, v spoločnosti CRH (Slovensko), a.s., závod Turňa nad Bodvou.

30.03.2017 Tate & Lyle Boleraz, s.r.o. - Oprava vodojemu +37,0 m

Dňa 30.03.2017 sme úspešne ukončili opravu vodojemu +37,0 m,, v spoločnosti Tate & Lyle Boleraz, s.r.o..