Referencie Priemyselné komíny

20.12.2021 Oprava komína 120 m v TpZ v BRATISLAVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, A.S., Bratislava

Dňa 20.9.2021 sme ukončili a odovzdali dielo Oprava komína 120 m v TpZ, BAT a.s., Bratislava

20.12.2021 OPRAVA KOMÍNA M200“ V ŠKO-ENERGO MLADÁ BOLESLAV

Dňa 14.10.2021 sme ukončili ma odovzdali dielo "OPRAVA KOMÍNA M200“ v ŠKO-ENERGO MLADÁ BOLESLAV"

20.12.2021 Oprava poškodených častí komína + 300m Slovenské elektrárne, a.s., Nováky

Dňa 20.9.2021 sme ukončili a odovzdali dielo " Oprava poškodených častí komína 300 m " v SE, a.s. ENO

16.12.2021 Oprava poškodených častí komína + 150m Slovenské elektrárne, a.s., Nováky

Dňa 20.9.2021 sme ukončili a odovzdali dielo " Oprava poškodených častí komína 150m " v SE, a.s. ENOOprava poškodených častí komína + 150m Slovenské elektrárne, a.s., Nováky

16.12.2021 Vyčistenie, bežná údržba a diagnostika komína +204m Mondi SCP, a.s. Ružomberok

dňa 16.9.2021 sme ukončili a odovzdali dielo " Vyčistenie, bežná údržba a dignostika komína +204m Mondi SCP, a.s., Ružomberok

16.12.2021 Komplexná generálna oprava tehlového továrenského komína 90/2,92 v ZEOCEM, a.s. Bystré

Dňa 20.10.2021 sme ukončili a odovzadali prácu na " Generálnej oprave tehlového továrenského komína +90m v Zeocem a.s., Bystré.

15.12.2021 Tepláreň Košice, a.s., Košice - Stavebná údržba komína TEKO II +100,0/3,2 m.

dňa 17.6.2021 boli ukončené a odovzdané práce v TEKO II: vyčistenie nerezovej vložky komína

23.06.2021 SLOVNAFT Montáže a Opravy a.s., Bratislava - Odstraňovanie revíznych nálezov z komína počas TZ2021 a vyčistenie dna komína SPKA1.

Dňa 23.06.2021 bolo ukončené a odovzdané dielo "Odstraňovanie revíznych nálezov z komína počas TZ2021 a vyčistenie dna komína SPKA 1".

10.06.2021 SLOVNAFT Montáže a Opravy a.s., Bratislava - Odstránenie nedostatkov z pohľadu bezpečnosti a obnova náteru denného leteckého značenia murovaného komína č.2 +80,0 m.

Dňa 10.06.2021 bola úspešne ukončená a odovzdaná realizácia diela "Odstránenie nedostatkov z pohľadu bezpečnosti a obnova náteru denného leteckého značenia murovaného komína č.2 +80,0 m".

04.05.2021 SLOVNAFT Montáže a Opravy a.s., Bratislava - Oprava odvodu dažďovej vody z komína +100,0 m.

Dňa 04.05.2021 bolo úspešne ukončené a odovzdané dielo "Oprava odvodu dažďovej vody z komína +100,0 m".