Referencie Priemyselné komíny

16.12.2021 Komplexná generálna oprava tehlového továrenského komína 90/2,92 v ZEOCEM, a.s. Bystré

Dňa 20.10.2021 sme ukončili a odovzadali prácu na " Generálnej oprave tehlového továrenského komína +90m v Zeocem a.s., Bystré.

15.12.2021 Tepláreň Košice, a.s., Košice - Stavebná údržba komína TEKO II +100,0/3,2 m.

dňa 17.6.2021 boli ukončené a odovzdané práce v TEKO II: vyčistenie nerezovej vložky komína

23.06.2021 SLOVNAFT Montáže a Opravy a.s., Bratislava - Odstraňovanie revíznych nálezov z komína počas TZ2021 a vyčistenie dna komína SPKA1.

Dňa 23.06.2021 bolo ukončené a odovzdané dielo "Odstraňovanie revíznych nálezov z komína počas TZ2021 a vyčistenie dna komína SPKA 1".

10.06.2021 SLOVNAFT Montáže a Opravy a.s., Bratislava - Odstránenie nedostatkov z pohľadu bezpečnosti a obnova náteru denného leteckého značenia murovaného komína č.2 +80,0 m.

Dňa 10.06.2021 bola úspešne ukončená a odovzdaná realizácia diela "Odstránenie nedostatkov z pohľadu bezpečnosti a obnova náteru denného leteckého značenia murovaného komína č.2 +80,0 m".

04.05.2021 SLOVNAFT Montáže a Opravy a.s., Bratislava - Oprava odvodu dažďovej vody z komína +100,0 m.

Dňa 04.05.2021 bolo úspešne ukončené a odovzdané dielo "Oprava odvodu dažďovej vody z komína +100,0 m".

23.03.2021 Knauf Insulation, s.r.o., Nová Baňa - Vyčistenie vnútorného povrchu vypúzdrenia komína 130M SO L1.

Dňa 23.03.2021 sme úspešne ukončili a odovzdali dielo "Vyčistenie vnútorného povrchu vypúzdrenia komína 130M SO L1".

10.12.2020 Continental Matador Rubber, s.r.o., PÚCHOV - Oprava náterov vonkajšieho plášťa komína.

Dňa 10.12.2020 bolo ukončené a odovzdané dielo "Oprava náterov vonkajšieho oceľového plášťa komína +83,5 m".

24.11.2020 Suntel Slovakia s.r.o. - Sanácia komína na lokalite POPET, ZVL Prešov, Petrovianska.

Dňa 24.11.2020 sme úspešne ukončili a odovzdali dielo "Sanácia komína na lokalite POPET, ZVL Prešov, Petrovianska".

20.11.2020 SOTE s.r.o., Čadca - Oprava železobetónového trojzložkového komína +99,0 m.

Dňa 20.11.2020 sme úspešne ukončili a odovzdali dielo "Oprava železobetónového trojzložkového komína +99,0 m".

10.11.2020 Železiarne Podbrezová a.s. - Zabezpečenie technického stavu priemyselného tvárnicového železobetónového "Z" komína.

Dňom 10.11.2020 sme úspešne ukončili a odovzdali dielo "Zabezpečenie technického stavu priemyselného tvárnicového železobetónového "Z" komína výšky +120,0 m v Teplárni ŽP a.s., Nový závod.