Referencie Priemyselné komíny

14.09.2018 MONDI SCP, a.s., Ružomberok - oprava železobetónového monolitického komína +204 m

Dňa 14.9.2018 sme dokončili práce na oprave železobetónového monolitického komína +204 m, v areáli spoločnosti MONDI SCP, a.s., Ružomberok.

03.09.2018 Elektrárna Mělník I., Horní Počaply, Česko – Zníženie emisií SOx na elektrárni Mělník I, kotol K1-K6

Dňom 31.8.2018 sme úspešne a načas ukončili jeden z najpozoruhodnejších projektov v celej histórii spoločnosti. Jedná sa o zrealizovanie komínového zaveseného, difúzne tesného, tepelne izolovaného, nekorodujúceho, odvetraného vypúzdrenia s doposiaľ najväčším vnútorným priemerom - 7,3m.

18.06.2018 Tepláreň Košice, a.s., Košice – Zaslepenie dymovodu kotla HK3 v komíne TEKO II +100 m.

Dňa 16.6.2018 sme v dohodnutom termíne a požadovanej kvalite ukončili práce na zaslepení dymovodu a zaúsťovacej zóny koróziivzdorného, odvetraného a tepelne izolovaného vypúzdrenia v mieste napojenia kotla HK3 v komíne TEKO II +100 m.

29.05.2018 Zvolenská teplárenská, a.s., Zvolen - Oprava komínového telesa K +120 m.

Dňa 29.5.2018 sme úspešne ukončili práce na oprave komínového telesa Z-tvárnicového komína +120 m.

16.05.2018 OLO, A.S., ZÁVOD SPAĽOVŇA ODPADOV, BRATISLAVA - OPRAVA KOMÍNOVÉHO TELESA +120/2,39m

V týchto dňoch prebieha oprava komínového telesa - komína +120/2,39m v OLO, a.s., závod spaľovňa odpadov, Bratislava.

20.04.2018 CRH (SLOVENSKO), A.S., ROHOŽNÍK - KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA Z-TVÁRNICOVÉHO BETÓNOVÉHO KOMÍNA RP BC +90/2,2 M.

Dňa 20.4.2018 bola úspešne ukončená komplexná rekonštrukcia Z-tvárnicového betónového komína rotačnej pece bieleho cementu +90/2,2 m, v spoločnosti CRH (Slovensko), a.s., Rohožník.

20.12.2017 KNAUF Insulation s.r.o., Nová Baňa - Etapa č.2 rekonštrukcie železobetónového komína +130 m

Dňa 20.12.2017 sme v dohodnutom termíne úspešne odovzdali druhú etapu rekonštrukcie monolitického železobetónového trojzložkového komína +130/5,7 m, v spoločnosti KNAUF Insulation s.r.o., Nová Baňa.

24.10.2017 Tepláreň Košice, a.s., Košice – Stavebná oprava komína TEKO I +98,80 m.

V týchto dňoch prebieha ďalšia etapa opravy železobetónového energetického tvárnicového viaczložkového komína +98,80 / 4,50 m TEKO I.

04.08.2017 Zvolenská Teplárenská, a.s., Zvolen - Oprava železobetónového, monolitického, čiastočne trojzložkového komína +180 m.

Začiatkom augusta 2017 sme ukončili práce na oprave 180 metrového železobetónového komína v spoločnosti Zvolenská teplárenská, a.s.

30.06.2017 Zvolenská teplárenská, a.s., Zvolen - Oprava železobetónového Z-tvárnicového komína +120 m TP A.

30.6.2017 sme ukončili práce na oprave 120 m Z-tvárnicového komína spoločnosti Zvolenská teplárenská, a.s.