Referencie Priemyselné komíny

06.08.2019 SLOVNAFT, a.s., Bratislava - Generálne revízie Slovnaft 2019

V týchto dňoch vrcholí akcia "Generálne revízie Slovnaft 2019", ktorej sa zúčastnila aj naša spoločnosť ako jeden z mnohých dodávateľov.

25.03.2019 VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o. - Oprava železobetónového monolitického komína F72 +56 m

Dňa 25.03.2019 bolo dokončené a odovzdané dielo -  "Oprava komína F72" (železobetónový monolitický komín +56 m), v spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ s.r.o.,  v dohodnutom termíne a k spokojnosti objednávateľa. 

20.12.2018 KNAUF INSULATION S.R.O., NOVÁ BAŇA - KOMPLEXNÁ OPRAVA POVRCHU ŽELEZOBETÓNOVÉHO KOMÍNA +130 M

Dňa 18.12.2018 sme v dohodnutom termíne úspešne odovzdali dielo "Komplexná oprava povrchu železobetónového komína +130 m", v spoločnosti KNAUF Insulation s.r.o., Nová Baňa.

14.09.2018 MONDI SCP, a.s., Ružomberok - oprava železobetónového monolitického komína +204 m

Dňa 14.9.2018 sme dokončili práce na oprave železobetónového monolitického komína +204 m, v areáli spoločnosti MONDI SCP, a.s., Ružomberok.

03.09.2018 Elektrárna Mělník I., Horní Počaply, Česko – Zníženie emisií SOx na elektrárni Mělník I, kotol K1-K6

Dňom 31.8.2018 sme úspešne a načas ukončili jeden z najpozoruhodnejších projektov v celej histórii spoločnosti. Jedná sa o zrealizovanie komínového zaveseného, difúzne tesného, tepelne izolovaného, nekorodujúceho, odvetraného vypúzdrenia s doposiaľ najväčším vnútorným priemerom - 7,3m.

18.06.2018 Tepláreň Košice, a.s., Košice – Zaslepenie dymovodu kotla HK3 v komíne TEKO II +100 m.

Dňa 16.6.2018 sme v dohodnutom termíne a požadovanej kvalite ukončili práce na zaslepení dymovodu a zaúsťovacej zóny koróziivzdorného, odvetraného a tepelne izolovaného vypúzdrenia v mieste napojenia kotla HK3 v komíne TEKO II +100 m.

29.05.2018 Zvolenská teplárenská, a.s., Zvolen - Oprava komínového telesa K +120 m.

Dňa 29.5.2018 sme úspešne ukončili práce na oprave komínového telesa Z-tvárnicového komína +120 m.

16.05.2018 OLO, A.S., ZÁVOD SPAĽOVŇA ODPADOV, BRATISLAVA - OPRAVA KOMÍNOVÉHO TELESA +120/2,39m

V týchto dňoch prebieha oprava komínového telesa - komína +120/2,39m v OLO, a.s., závod spaľovňa odpadov, Bratislava.

20.04.2018 CRH (SLOVENSKO), A.S., ROHOŽNÍK - KOMPLEXNÁ REKONŠTRUKCIA Z-TVÁRNICOVÉHO BETÓNOVÉHO KOMÍNA RP BC +90/2,2 M.

Dňa 20.4.2018 bola úspešne ukončená komplexná rekonštrukcia Z-tvárnicového betónového komína rotačnej pece bieleho cementu +90/2,2 m, v spoločnosti CRH (Slovensko), a.s., Rohožník.

20.12.2017 KNAUF Insulation s.r.o., Nová Baňa - Etapa č.2 rekonštrukcie železobetónového komína +130 m

Dňa 20.12.2017 sme v dohodnutom termíne úspešne odovzdali druhú etapu rekonštrukcie monolitického železobetónového trojzložkového komína +130/5,7 m, v spoločnosti KNAUF Insulation s.r.o., Nová Baňa.