Referencie Priemyselné komíny

23.03.2021 Knauf Insulation, s.r.o., Nová Baňa - Vyčistenie vnútorného povrchu vypúzdrenia komína 130M SO L1.

Dňa 23.03.2021 sme úspešne ukončili a odovzdali dielo "Vyčistenie vnútorného povrchu vypúzdrenia komína 130M SO L1".

10.12.2020 Continental Matador Rubber, s.r.o., PÚCHOV - Oprava náterov vonkajšieho plášťa komína.

Dňa 10.12.2020 bolo ukončené a odovzdané dielo "Oprava náterov vonkajšieho oceľového plášťa komína +83,5 m".

24.11.2020 Suntel Slovakia s.r.o. - Sanácia komína na lokalite POPET, ZVL Prešov, Petrovianska.

Dňa 24.11.2020 sme úspešne ukončili a odovzdali dielo "Sanácia komína na lokalite POPET, ZVL Prešov, Petrovianska".

20.11.2020 SOTE s.r.o., Čadca - Oprava železobetónového trojzložkového komína +99,0 m.

Dňa 20.11.2020 sme úspešne ukončili a odovzdali dielo "Oprava železobetónového trojzložkového komína +99,0 m".

10.11.2020 Železiarne Podbrezová a.s. - Zabezpečenie technického stavu priemyselného tvárnicového železobetónového "Z" komína.

Dňom 10.11.2020 sme úspešne ukončili a odovzdali dielo "Zabezpečenie technického stavu priemyselného tvárnicového železobetónového "Z" komína výšky +120,0 m v Teplárni ŽP a.s., Nový závod.

28.10.2020 MONDI SCP, a.s., Ružomberok - Inštalácia meteosnímačov na komín +204,0 m.

Dňa 28.10.2020 sme ukončili a odovzdali zrealizované dielo "Inštalácia meteosnímačov na komín +204,0 m.".

28.10.2020 MONDI SCP, a.s., Ružomberok - Údržba komína +204,0 m.

Dňa 28.10.2020 naša spoločnosť ukončila a odovzdala zrealizované dielo "Údržba komína +204,0 m Mondi SCP, a.s.".

09.10.2020 KOVOHUTY, A.S., Krompachy - ODSTRÁNENIE POŠKODENEJ MUROVANEJ ČASTI KOMÍNA NAD NAJVYŠŠOU OCHODZOU A OSADENIE NOVEJ NEREZOVEJ HLAVICE MONOLITICKÉHO KOMÍNA.

Dňa 09.10.2020 sme úspešne zrealizovali a odovzdali dielo "Odstránenie poškodenej murovanej časti komína nad najvyššou ochodzou a osadenie novej nerezovej hlavice monolitického komína +200,0 m.

21.09.2020 STEFE Banská Bystrica, a.s. - Asanácia komína +43,0 m na ul. Javornícka 10, Banská Bystrica.

Dňa 21.09.2020 sme úspešne ukončili a odovzdali dielo "Asanácia komína +43,0 m na ul. Javornícka 10, Banská Bystrica".

21.09.2020 STEFE Banská Bystrica, a.s. - Nový oceľový trojzložkový komín +45,0/0,9 m v objekte Teplárne Radvaň, Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica.

Dňa 21.09.2020 sme úspešne ukončili a odovzdali dielo "Nový oceľový trojzložkový komín +45,0/0,9 m v objekte Teplárne Radvaň, Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica".