Referencie Priemyselné komíny

20.11.2020 SOTE s.r.o., Čadca - Oprava železobetónového trojzložkového komína +99,0 m.

Dňa 20.11.2020 sme úspešne ukončili a odovzdali dielo "Oprava železobetónového trojzložkového komína +99,0 m".

10.11.2020 Železiarne Podbrezová a.s. - Zabezpečenie technického stavu priemyselného tvárnicového železobetónového "Z" komína.

Dňom 10.11.2020 sme úspešne ukončili a odovzdali dielo "Zabezpečenie technického stavu priemyselného tvárnicového železobetónového "Z" komína výšky +120,0 m v Teplárni ŽP a.s., Nový závod.

28.10.2020 MONDI SCP, a.s., Ružomberok - Inštalácia meteosnímačov na komín +204,0 m.

Dňa 28.10.2020 sme ukončili a odovzdali zrealizované dielo "Inštalácia meteosnímačov na komín +204,0 m.".

28.10.2020 MONDI SCP, a.s., Ružomberok - Údržba komína +204,0 m.

Dňa 28.10.2020 naša spoločnosť ukončila a odovzdala zrealizované dielo "Údržba komína +204,0 m Mondi SCP, a.s.".

09.10.2020 KOVOHUTY, A.S., Krompachy - ODSTRÁNENIE POŠKODENEJ MUROVANEJ ČASTI KOMÍNA NAD NAJVYŠŠOU OCHODZOU A OSADENIE NOVEJ NEREZOVEJ HLAVICE MONOLITICKÉHO KOMÍNA.

Dňa 09.10.2020 sme úspešne zrealizovali a odovzdali dielo "Odstránenie poškodenej murovanej časti komína nad najvyššou ochodzou a osadenie novej nerezovej hlavice monolitického komína +200,0 m.

21.09.2020 STEFE Banská Bystrica, a.s. - Asanácia komína +43,0 m na ul. Javornícka 10, Banská Bystrica.

Dňa 21.09.2020 sme úspešne ukončili a odovzdali dielo "Asanácia komína +43,0 m na ul. Javornícka 10, Banská Bystrica".

21.09.2020 STEFE Banská Bystrica, a.s. - Nový oceľový trojzložkový komín +45,0/0,9 m v objekte Teplárne Radvaň, Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica.

Dňa 21.09.2020 sme úspešne ukončili a odovzdali dielo "Nový oceľový trojzložkový komín +45,0/0,9 m v objekte Teplárne Radvaň, Zvolenská cesta 1, Banská Bystrica".

19.08.2020 BUKOCEL, a.s. - Doplnenie vypúzdrenia komína +117,5 m z austenitickej ocele - II. etapa v zóne od +90,0 m do +60,0 m

Dňa 18.08.2020 sme úspešne ukončili a odovzdali dielo "Doplnenie vypúzdrenia komína +117,5 m z austenitickej ocele - II. etapa v zóne od +90,0 m do +60,0 m".

07.11.2019 Tepláreň Košice, a.s., Košice - Stavebná oprava komína TEKO II +100,0/3,2 m.

Dňa 07.11.2019 naša spoločnosť úspešne ukončila a odovzdala realizované dielo "Stavebná oprava komína TEKO II".

04.10.2019 MONDI SCP, a.s., Ružomberok - oprava železobetónového monolitického komína +204,0 m

Dňom 4.10.2019 bolo úspešne ukončené a odovzdané dielo "Oprava komína +204,0 m - 2.etapa".